Dora Baghriche-Arnaud

Dora Baghriche-Arnaud

بازرگانی عطر دیپلمات: دورا باقریچ آرنود یکی از عطرسازان شرکت فرمنیچ (Firmenich) می باشد. او متولد الجزایر و بزرگ شده جنوب فرانسه است. وی آموزش های خود را در همین شرکت شروع کرد و استاد او در تدریس این رشته استاد هری فریمونت Harry Fremont بوده است. در سال 2012 او به دپارتمان عطر شرکت فرمنیچ در پاریس پیوست جایی که با دوستان جدیدش دافنه باگی (Daphne Bugey) و الیور کرسپ (Olivier Cresp) آشنا شد.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*