Amandine-Marie-biography

Amandine-Marie-biography

بازرگانی عطر دیپلمات: آماندین ماری نسل دوم خانواده ای است که با کوله باری از تجربه در صنعت عطر فرانسه ظهور کرده است. عطرهای ساخته او نظیر کنس کول بلک زنانه Kenneth Cole Black جزو پر فروش ترین عطرهای دوره خود بود. کارهای آماندین خلاقانه و فراتر از حد انتظار می باشد.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*