Calice-Becker-biography

Calice-Becker-biography

بازرگانی عطر دیپلمات:کلایس بِکِر در فرانسه و از والدینی روسی متولد شد. وی در سال 1985 وارد صنعت عطرسازی شد و در حال حاضر در شرکت جیوادان مشغول فعالیت است. او با برندهای معتبر دنیا همکاری داشته و از وی آثار فراوانی برجای مانده است. بیش از 60 اثر منحصر به فرد در کارنامه عملی اوست.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*