Christine-Nagel-biography

Christine-Nagel-biography

بازرگانی عطر دیپلمات: کریستین نِیگِل در شهر جنوا متولد شد. وی در شرکت فیرمنیچ به عنوان شیمی دان و محقق و همچنین تحلیل گر بازار مشغول کار شد. او بعدها تحت آموزش مایکل آلمیراک به عطرسازی رو آورد. وی در شرکت های بزرگی مشغول فعالیت بوده است و آثار و جوایز بزرگی در کارنامه کاری خود دارد.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*