Domitille-(Michalon)-Bertier-biography

Domitille-(Michalon)-Bertier-biography

بازرگانی عطر دیپلمات: دامیتیل برتیر در سال 1994 به عنوان دانشجو در مدرسه عطر فرانسه مشغول شد. پس از آن به شرکت بین المللی عطر و طعم رفت. وی در سال 2007 رتبه عطرساز ارشد را از این شرکت دریافت کرد. او برای برندهای معتبر و البته کمتر شنیده شده در ایران کارهای منحصر به فردی ساخته است. فلاور بمب از عطرهای معروف وی می باشد.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*