Fabrice-Pellegrin-biography

Fabrice-Pellegrin-biography

بازرگانی عطر دیپلمات: فبریس پلگرین متولد گراس فرانسه در سال 1969 می باشد. وی که فرزند یک عطرساز بود از همان کودکی در شهر گراس به جمع آوری گل برای این صنعت مشغول بود. خانواده آنها سالها در برزیل و آرژانتین زندگی کردند. وی آثار متنوعی ارائه کرده است و در شرکت های معتبری نظیر فیرمنیچ نیز مشغول بوده .

دیدگاه‌ها (۰)

*
*