Hamid-Merati-Kashani-biography

Hamid-Merati-Kashani-biography

بازرگانی عطر دیپلمات: حمید مرآتی کاشانی عطرساز محبوب ایرانی الاصل که در جهان نام نشانی به خاطر ساخت عطر پگاسوس دارد از جمله فعالان این عرصه در شرکت فیرمنیچ و شرکت های اماراتی می باشد. وی در کارهای خود که تا کنون به 18 عدد رسیده است از نت های شرقی بیشتر استفاده می کند.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*