harry fremont

harry fremont

بازرگانی عطر دیپلمات: استاد هری فریمونت متولد فرانسه می باشد. وی در سال 1990 در شعبه شرکت معروف فیرمنیچ وارد آمریکا شد و تلاش های زیادی را مبذول داشت. او تنها عطرسازی است که جایزه بین المللی عطرسازان فرانسه را دوسال پیاپی از آن خود کرد. او از پدر خود در تلاش و کوشش بسیار الهام گرفته و پرداخت وی به امر باغبانی به او برای یک عطرساز خبره شدن بسیار کمک کرده است. او معتقد است هر عطر می بایست شخصیت و امضای مخصوص به خود را داشته باشد.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*