Ilias-Ermenidis-biography

Ilias-Ermenidis-biography

بازرگانی عطر دیپلمات: الیاس ارمنیدیس متولد استانبول ترکیه می باشد. خانواده وی در سن 10 سالگی او به آتن یونان مهاجرت کردند. وی آموزش های عطرسازی خود را در مدرسه عطر فرانسه دنبال کرد و در سال 1986 به شرکت فیرمنیچ سوئیس پیوست. آثار فراوانی از وی به جا مانده که از جمله آنها می توان به جیوانجی بلو لیبل اشاره داشت.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*