درباره ما

مجموعه عطر دیپلمات جریان زندگیِ فعال و پر جنب و جوش جوانانی است که پر توان به سوی خلق برندی بزرگ گام بر می دارند. ما با نگاهی به توسعه ی کسب و کارها و ایجاد اشتغال برای جوانان گام در این عرصه نهادیم و با توکل به خدای متعال و به کارگیری سیستم های مبتنی بر وب سعی در تحول این عرصه و خلق فرصت های نوین داریم.از خدا موفقیت روزافزون در این عرصه را خواستاریم.